Karlbergsgymnasiet i topp!

Vi är stolta över våra elever och lärare!

Vi är bäst i Sverige, i jämförbara kommuner, vad gäller gymnasieexamen efter 3 år!

Att vi är en bra skola märks på många sätt. Vi har ett gott klimat, hög trygghet, goda resultat och nöjda elever!

Våra elever uttrycker själva i Skolinspektionens skolenkät att de är nöjda med Karlbergsgymnasiet som helhet (2:a plats i Sverige), att de får stöttning i skolarbetet (2:a plats i Sverige), att det finns ett respektfullt bemötande mellan lärare och elever (4:e bäst i Sverige) och att de är trygga (6:e plats i Sverige).

Dessutom visar Lärarförbundets rankning att eleverna här får optimala förutsättningar, då Åmåls kommun är 4:e bästa skolkommun i Sverige!

Vi i Skolledningen på Karlbergsgymnasiet är stolta över att få jobba tillsammans med så härliga elever och personal!

Sidan uppdaterades 2024-02-14

Synpunkter på sidan?