Information om skolbussar

Dessa tidtabeller visar enbart skoltrafik. De är inte sökbara i reseplaneraren. I reseplaneraren visas enbart linjetrafik för allmänheten som ni elever också kan åka med.
Problemen med för många elever på 721 är signalerad till bussbolagen. Västtrafik bevakar frågan. Vi från skolans håll kan bara hänvisa er som ska till Tösse att välja buss 740 istället för 721. Genom att styra Kristinebergsskolans elever från 721 till 740 på eftermiddagarna ska trycket på 721 minska.


750 Skolbuss 

07.07 Dals Långed centrum
07.11 Långbron
07.17 Brohögen


775 Skolbuss Åmål 

07.20 Brohögen
07.24 Billingsfors station
07.28 Skåpakorset
07.40 Bengtsfors busstation
07.44 Skåpakorset
07.47 Skåpafors folkets hus
07.57 Edsleskog affär
08.18 Biblioteket             
08.21 Åmål station
08.23 Karlberg
                                             


775 Skolbuss Åmål

07.40 Avgång Dalia, Bengtsfors
07.44 Skåpakorset
07.55 Edsleskogs affär
08.23 Kristinebergsskolan
08.26 Åmåls station
08.28 Karlberg


775 Skolbuss Måndag + fredag

09.10 Bengtsfors busstation
09.14 Skåpakorset
09.17 Skåpafors folkets hus
09.27 Edsleskog affär
09.48 Biblioteket
09.51 Åmåls station
09.53 Karlberg   


740 Skolbuss Åmål 

07.30 Dals Långed centrum
07.32 Björke
07.49 Fengersfors
07.55 Tösse station
08.08 Karlberg
08.11 Åmål station
08.14 Åmål torg
08.18 Kristineberg          

 

740 Skolbuss

15.30 Kristineberg
Biblioteket
15.35 Karlberg
Tösse station
Fengersfors
Björke
Dals Långed centrum
Långbron
BrohögenDirektbuss Ed
(Mån-fre)

06.55 Sunnanvindsvägen
07.00 Västra Edsmyren
07.07 Ed busstation
07.30 Brohögen
07.34 Billingsfors station
08.15 Karlbergsgymnasiet

 

15.37 Karlbergsgymnasiet (Läge D)

16.45 Sunnanvindsvägen Ed775 Bengtsfors via Skåpafors

13.53 Karlberg
Dalhall
14.15 Edsleskog affär
14.25 Skåpafors folkets hus
14.27 Skåpakorset
14.35 Bengtsfors busstation

 

775

15.40 Karlberg
Dalhall och stopp för avstigande därefter.
16.25 Bengtsfors

 

775 Bengtsfors via Skåpafors

15.35 Karlberg
Dalhall
Edsleskog affär
Skåpafors folkets hus
Skåpakorset
Bengtsfors busstation

 

 
 

Sidan uppdaterades 2020-09-04

Synpunkter på sidan?