Information om kollektivtrafiken till och från Karlbergsgymnasiet

Generell information om kollektivtrafiken till och från Karlbergsgymnasiet

Det har varit en utmanande vinter vädermässigt och vi är många som säkert upplevt problem i trafiken. Vi vill med denna information göra några förtydliganden kring kollektivtrafiken som gymnasieelever reser med för att ta sig till Karlbergsgymnasiet.

Elever i grundskolan åker skolskjuts som kommunen upphandlar direkt av något bussbolag. I gymnasiet används begreppet elevresor som benämning på resor till och från skolan. Elevresorna följer linjetrafikens tidtabeller och det är Västtrafik/Värmlandstrafik som är ansvariga för att trafiken går enligt fastställd tidtabell.

Gymnasieelever åker alltså inte skolskjuts som anordnas genom skolan, de åker elevresor som följer linjetrafikens tider.

När det uppstår problem i trafiken har skolan har inte mer information än vad som ges genom Västtrafiks/Värmlandstrafiks app och hemsida. Naturligtvis ligger det i skolans intresse att eleverna tar sig till och från skolan på ett tryggt sätt, men vi kan tyvärr inte styra över linjetrafiken och vad Västtrafik/Värmlandstrafik beslutar kring exempelvis inställda turer vid dåligt väder.

Vi vill därför tipsa er om att hålla koll på väderprognoser, kika in på Trafikverkets sida (främst för er som åker tåg) och följa västrafiks olika kanaler för information. Om skolan någon gång skulle få till sig information som inte finns att tillgå på andra ställen kommer denna information att spridas via lärplattformen Schoolsoft till elever och vårdnadshavare.

Sammanfattningsvis, håll koll på väderprognoserna, håll dig uppdaterad om hur bussarna eller tågen går, förbered dig på att bussen/tåget kanske inte går och ta med böcker och dator hem om det verkar bli besvärligt väder. Skolans elever kommer från ett stort geografiskt område där vädersituationen kan variera kraftigt. Därför kan skolan inte ta beslut om vilka elever som ska stanna hemma. Ansvaret ligger hos den enskilde eleven och dess vårdnadshavare utifrån er bedömning av läget.

Med hopp om stabilt väder och annalkande vår.

Sidan uppdaterades 2024-02-09

Synpunkter på sidan?