Förändringar gällande skolstart

För skolstarten gäller följande:

Måndag 16/8:


Åk1: respektive klassföreståndare kommer att möta upp eleverna utanför huvudentrén. Det kommer finnas skyltar för varje program. Eleverna samlas utanför huvudentrén enligt följande tider: 

  • 8:30: Bf, Vo, Ee, In, Im1 
  • 9:15: Ek, Na, Te, Sa 

Åk2 går till sitt respektive programområde på skolan enligt följande tider: 

  • 10:45: Bf, Ha, Vo, Ee, In, Im 
  • 11:30: Ek, Na, Te, Sa 

Tisdag 17/8:

Åk3 går till sitt respektive programområde på skolan enligt följande tider: 

  • 9:00: Bf, Ha, Vo, Ee, In, Im 
  • 9:30: Ek, Es, Na, Te, Sa

Sidan uppdaterades 2021-11-25

Synpunkter på sidan?