Fjärrundervisning vecka 10

Smittskydd Västra Götaland har gått ut med en ny rekommendation rörande distans/fjärrundervisning efter sportloven. Vi vill därför informera er alla om rekommendationen och förbereda er på att det blir fjärrundervisning för alla elever veckan efter sportlovet, dvs v. 10. Gymnasiesärskolan fortsätter med närundervisning. Det gäller även Industritekniska programmet, El- & energiprogrammet och Introduktionsprogrammen.
Rekommendationen gäller enbart en vecka direkt efter sportlovet. Vi återkommer med ytterligare information inom kort.
Följande information skickades ut av Smittskydd Västra Götaland igår:
"Distansundervisning för högstadier och gymnasieskolor under veckan efter sportlovsveckan - ny rekommendation för skolorna i Västra Götalandsregionen från Smittskydd Västra Götaland med anledning av risk för ökad smittspridning Med anledning av de senaste dygnens rapporter om smittspridning på fjällorterna samt förekomst av den brasilianska virusmutanten i en region i Sverige, rekommenderar Smittskydd Västra Götaland nu ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridningen i vår region. Veckan efter sportlovsveckan rekommenderas fjärr- eller distansundervisning så långt möjligt i högstadier och gymnasieskolor i Västra Götaland. Detta innebär att distansundervisning rekommenderas för vecka 8 för skolor i Västra Götaland med sportlovsvecka 7, och motsvarande rekommendation vecka 9 för de skolor som har sportlov vecka 8. Covid-19-epidemiologin ändras snabbt, och därför kommer denna rekommendation sent. Vi är medvetna om att flera skolor kan behöva en eller några dagar att ställa om till denna nya rekommendation. Det viktigaste liksom tidigare är att hålla avstånd och undvika närkontakt med nya människor utanför den krets som man redan umgås med på skolan eller i privatlivet, och att stanna hemma och provta sig vid symtom. Det finns inga rekommendationer om provtagning eller hemkarantän enbart på grund av resor inom landet."

Sidan uppdaterades 2022-01-28

Synpunkter på sidan?