Angående problemen i kollektivtrafiken

Hej!

Som kanske inte undgått någon har terminsstarten för våra elever som pendlar in från Dalslandskommunerna varit strulig.

Skolans ledning har daglig kontakt med VY Buss som utför trafiken på uppdrag av Västtrafik, i syfte att få allt att fungera som önskvärt.

De signaler Karlbergsgymnasiet får in från elever och vårdnadshavare kring problem med kollektivtrafiken sammanställer vi och förmedlar vidare till berörda bolag.

Från VY Buss riktas en ursäkt till er elever som drabbats till följd av att bussar kört fel vägsträckning och VY Buss har haft möten med sina anställda för att säkerställa att så inte sker igen.

Från skolledningens vill vi framföra ett tack till er elever som hanterat bussproblemen på ett tålmodigt sätt. Tack också till de chaufförer som verkligen gjort sitt yttersta för att hjälpa till. Det är viktigt att vår kritik mot den situation som uppstått riktas till de ansvariga bolagen och inte mot de chaufförer vi möter på bussarna. Ansvaret för planering och utförande ligger inte hos chaufförerna.

 

För att komma tillrätta med problemen i kollektivtrafiken lyfts även frågan till den högsta ledningen för Västtrafik av berörda kommuner i samverkan.

Vi ber dig som har klagomål, synpunkter, vill begära ersättning etc. att gå in på Västtrafiks hemsida för att ta upp det direkt med dem.

Mvh

Mats Aronsson

Verksamhetschef Karlbergsgymnasiet

 

Sidan uppdaterades 2023-10-26

Synpunkter på sidan?