Lättläst


Karlbergsgymnasiet är en gymnasieskola i Åmål.
Vi har ca 820 elever från både Åmål och andra orter.
Våra lokaler finns samlade under samma tak.
Det ger oss stora möjligheter till variation inom skolan.

Här finns sex Yrkesprogram
• Barn och fritidsprogrammet
• El och energiprogrammet
• Handels och administrationsprogrammet 
(Från HT-22 heter det Försäljnings- & serviceprogrammet)
• Industritekniska programmet
• Vård- och omsorgsprogrammet

Här finns fem Högskoleförberedande program
• Ekonomiprogrammet
• Estetiska programmet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet


Vi har också Gymnasiesärskola
• Programmet för Administration, Handel och varuhantering  
• Individuella programmen 

Vi har även Nationell idrottsutbildning
• NIU fotboll

På alla program kan man välja profil
• Bild 
• Musik
• Idrott 
Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer.

 

Skolledning


Verksamhetschef Gymnasiet
Mats Aronsson
Telefon 0532-172 18 
mats.aronsson@amal.se


Christine Siljeblad
Bitr rektor för BF, HA, VO, IN, EE
Telefon 0532-172 05
christine.siljeblad@amal.se


Joakim Axelsson
Rektor för EK, NA, SA, TE
Telefon 0532-173 63
joakim.axelsson@amal.se


Jonathan Lindström
Bitr rektor 
Chef för lärarassistenter
Telefon 0532-173 53
jonathan.lindstrom@amal.se


Magnus Skoglund
Rektor med ansvar för IM, NIU, IP, AH, EHT
Chef för receptionspersonal
Telefon 0532-170 93
magnus.skoglund@amal.se


Verksamhetschef Stöd och Resurs

Lena Bergling Forsell
Telefon 0532-171 23
lena.forsell-bergling@amal.se


Intendent

Stefan Björkman
Chef för administrativ personal och tekniker
Telefon 0532-172 09
stefan.bjorkman@amal.se


Studie- & yrkesvägledare

Ann-Christin Hard
Telefon 0532-17249
ann-christin.hard@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-03-07

Synpunkter på sidan?