Skola 24

Rapportering av frånvaro och omdömen

Inloggning till Skola24
Karlbergsgymnasiet använder det webbaserade verktyget Skola24 för rapportering av frånvaro och omdömen. Som vårdnadshavare kan du få inloggning till föräldrakonto i Skola24 för att se vad som rapporterats angående ditt barn. Inloggningsanmälan lämnas i pappersform till mentor som lägger in uppgifterna och skickar ett meddelande med aktiveringskod till den e-postadress som uppgivits. Följ instruktionerna i meddelandet för att få tillgång till Skola24.

Eventuell uppsägning av föräldrakonto meddelas till mentor. 

Man kan som vårdnadshavare sjukanmäla sitt barn i Skola24. Frånvaroanmälan görs under rubriken "Frånvaro" och det är möjligt att anmäla frånvaro för hel dag eller del av dag.

Beviljad ledighet förs in av mentor.

Frånvarorapport via e-post
När vårdnadshavare har aktiverat sig i Skola24 kan meddelanden om elevens frånvaro skickas till angiven e-postadress.

SMS-tjänst kring elevfrånvaro
Skola24 erbjuder dig som vårdnadshavare en prenumerationstjänst där du kan erhålla ett SMS-meddelande då ditt barn rapporteras vara frånvarande från en lektion. Ett frånvarotillfälle från ett lektionstillfälle genererar ett SMS-meddelande, där det framgår tidpunkt för lektionen samt vilket ämne det rör sig om.

Meddelanden skickas högst en gång per dag även i de fall då det rör sig om flera frånvarotillfällen.

Ett frånvaromeddelande kostar 3 kronor inklusive moms men exklusive eventuella ytterligare operatörsberoende avgifter.

SMS-tjänsten i Skola24 aktiverar du under "Inställningar" > "Mina inställningar". Här kan du också ändra det mobilnummer som ska användas.

Du kan när som helst själv avsluta din prenumeration på SMS-meddelanden för frånvaro.
Inloggning Skola 24
Logga in här

Vid frågor, kontakta gärna elevens mentor eller Karlbergsgymnasiets Skola24-administratör
Henrik Olssonhenrik.olsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-02-20

Synpunkter på sidan?