Studie- och yrkesvägledning (SYV)
Under gymnasietiden ställs du inför situationer där flera alternativ är möjliga i din fortsatta studiegång. Då kan du behöva vägledning för att kunna göra de rätta valen och få den studieinriktning som du vill på din utbildning. Att planera studierna blir nämligen allt viktigare då behörighetskrav till vidare studier förändras och de eftergymnasiala studieformerna utvecklas. Du skapar din egen framtid och då har du rätt till all information du kan få för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dig själv. 


Jag hjälper dig med frågor som gäller:

  • Information kring val inom gymnasieprogrammet

  • Översiktlig skolsituation inklusive anpassning av studiegång, studiesvårigheter, särskild prövning etc.

  • Programbyte inom skolan och andra skolors studievägar

  • Studier på Universitet/Högskola eller annan eftergymnasial utbildning

  • Behörighet och ansökan till eftergymnasial utbildning

  • Arbetsmarknaden och framtida yrkesval

De val som sker inom gymnasiet är: 

  • Val av inriktning inom programmet

  • Val bland valbara kurser inom inriktningen

  • Val bland kursutbudet i det individuella valet

KONTAKTINFORMATION

SYV: Jannika Magnusson
Telefon: 0532 - 172 49
E-post: jannika.magnusson
@amal.seLänk till studera.nu

Sidan uppdaterades 2018-09-25

Synpunkter på sidan?