Handledningstid

Varje onsdag mellan 13:05-14:00 har eleverna möjlighet att nyttja Handledningstid. Lärarna har inga andra lektioner under denna tid utan lägger tillsammans med enskilda elever/grupper upp vad som behövs för tillfället. Det kan röra sig om att ta igen prov man har missat, få ett bollplank till en inlämningsuppgift eller enskild undervisning om ett speciellt moment. 

Meningen är att elever ska kunna nyttja tiden väl och inte hamna efter med moment i kurser. Lärare och elev gör sinsemellan upp hur handledningen utformas.

Räkna med Karlberg

Varje onsdag mellan klockan 17.30 - 19.30 samlas elever från Karlbergsgymnasiet i Åmåls församlingshem. Eleverna sprider ut sig där de vill sitta och på borden finns som små flaggstänger med klykor i toppen. Om man vill ha hjälp sätter man dit en lapp där ämnet man pluggar står. Då får man hjälp av den lärare som undervisar i ämnet.

 

De är fyra engagerade lärare som hjälps åt att driva Räkna med Karlberg- studiehjälpen. För tillfället finns det möjlighet att få studiehjälp i ämnena fysik, matematik, kemi, geografi, naturkunskap och biologi.

Det är en avslappnad, god stämning och eleverna bjuds på bulle, saft och kaffe. Många tycker att det är roligare att sitta och plugga tillsammans, ta hjälp av varandra och få stöd av lärare när det behövs.

Kom och pröva på hur det är!

Sidan uppdaterades 2018-12-03

Synpunkter på sidan?