Olycksfallsförsäkring

 

Åmåls kommun har från 1 januari 2018 tecknat olycksfallsförsäkring hos Protector.


Anmälan om skada/olycksfall görs på protectorforsakring.se 

Direktlänk till anmälningsblanketten

 

Försäkringen gäller dygnet runt i de verksamheter som Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Alltså förutom skoltid/verksamhetstid även på fritid/lov under inskrivningstiden. Försäkringen gäller till och med 1 september det år eleven går ut grund- respektive gymnasieskola.

Försäkringen gäller även för barn/elever från annan kommun som är inskrivna i verksamheter som bedrivs i kommunal regi.

Försäkringen gäller dessutom, enligt avtal med fristående verksamheter i Åmåls kommun, för barn/elever som är folkbokförda i Åmåls kommun.

Sidan uppdaterades 2018-06-04

Synpunkter på sidan?