På Karlbergsgymnasiet får varje elev en mentor
Mentorn är den lärare som tillsammans med eleven har hand om den individuella studieplanen. Det är viktigt att studieplanen är aktuell. Därför har man regelbundna kontakter kring just den individuella studieplanen. Till mentorn ska man också lätt kunna vända sig för att få hjälp med sin skolsituation i stort och smått och få råd om hur man går vidare om man får problem. Minst en gång per termin ska samtalet handla om elevens samlade studiesituation (utvecklingssamtal). I samband med föräldramöten har förälder möjlighet att tillsammans med mentor och elev få samma samlade information.

Vad är en individuell studieplan?
För varje elev skall det upprättas en Individuell studieplan. Den skall innehålla uppgifter om elevens studieväg och om de val av kurser som eleven har gjort. Vidare skall det av studieplanen framgå om eleven följer ett fullständigt, utökat eller reducerat program. (Ur skolans författningar, Gymnasieförordningen 12 §)

Sidan uppdaterades 2018-06-04

Synpunkter på sidan?