Lärplattform/Elevdator

Elevernas arbetsverktyg är en HP Persondator modell x360 11 G1 med bra prestanda.
Det mesta av utdelade arbetsuppgifter, dialog med lärare och meddelanden sker i vår lärplattform ITS Learning. Eleven har med fördel även ITS Learnings App installerad i sin telefon för möjlighet att enkelt kommunicera med lärarna före eller efter lektionstid.

Alla elever har möjlighet och tillåtelse att under tre år gratis installera Office365, Microsoft Word, Excel, Powerpoint m.fl på fem olika enheter, dator hemma, telefon, surfplatta, MacBook, iPad. Office365 är plattformsoberoende och denna möjlighet underlättar för eleven att alltid ha tillgång till verktyg för att maximera sin skolgång. Alla elever har dessutom egen inloggning till Inläsningstjänst som är en stödfunktion om man har behov av särskilt stöd eller vill få böcker upplästa för sig under studietiden.

 

Sidan uppdaterades 2018-06-04

Synpunkter på sidan?