Elevhälsan Karlbergsgymnasiet

Elevhälsan_01_495.jpg


Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningsmålen. Elevhälsa handlar om att bidra till hälsa hos alla elever men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv. Det innebär att utgå från det som fungerar och stärka elevens känsla av sammanhang och mening. Dessa ingår i Elevhälsan:


Specialpedagog/Speciallärare/Stödlärare

Dessa olika roller ger pedagogiska råd om arbetssätt och anpassningar efter elevers egna förutsättningar och undervisar dessutom efter denna tanke. De gör pedagogiska utredningar (allmänna och i ämnena Svenska och Matematik), skriver intyg för anpassat teoriprov för körkort och är intygsgivare för anpassat högskoleprov.

Kurator/Skolpsykolog

Kuratorn erbjuder samtal och i uppdraget ingår också att förmedla kontakter med olika myndigheter. CSN är den myndighet som ofta diskuteras och frågor och information kring detta ansvarar också kurator för. Skolpsykologen hjälper till med bland annat konsultation och samarbetet med övriga aktörer kring barn och ungdomar.

Skolsköterska

Skolsköterskans uppdrag är att bevara och förbättra elevernas hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Skolsköterskan erbjuder vissa begränsade bedömningar och behandlingar samt rådgivning och stöd i psykosociala frågor och svårigheter.


Välkommen att kontakta oss

Katrin Nyström, specialpedagog
katrin.nystrom@amal.se
0532 173 31/070-611 71 90

Ulrika Selander, specialpedagog
ulrika.selander@amal.se
076-517 18 42

Ingbritt Westlindh
ingbritt.westlindh@amal.se
0532-777692/ 070-775 12 81

Simone Johansson, stödlärare
simone.johansson@amal.se
076-517 18 44

Ann Löfgren, speciallärare
ann.lofgren@amal.se
076-517 18 45

Josefin Cederlund
josefin.cederlund@amal.se
0532 172 17/076-517 18 43

Esam Ahmad Ali, kurator
esam-ahmad.ali@amal.se
0532 173 05

Roberth Eléhn, kurator
roberth.elehn@amal.se
0532 173 08

Caroline Östlind, skolsköterska
caroline.ostlind@amal.se
0532 172 21/076-517 62 21Länktips

www.UMO.se     Ungdomsmottagning på nätet

www.1177.se     Vårdguiden

www.kuling.nu   Elever med föräldrar med psykisk sjukdom

www.can.se       Centralförbundet för alkohol- och narkotaupplysning

http://logopedeniskolan.blogspot.se/ En blogg om språkutveckling

 

Skylt_elevhälsan.jpg

Sidan uppdaterades 2019-01-21

Synpunkter på sidan?