Studie- & yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens arbete handlar om att stötta dig i att planera din framtid och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. Du är själv aktiv i planeringen av din framtid.

Under gymnasietiden är det många val som ska göras inför framtiden. Ibland behöver du stöd och hjälp i valprocessen. Då kan du vända dig till skolans studie- och yrkesvägledare för att bolla idéer, tips på hur du finner väsentlig information eller för att få vägledning. Information är faktabaserad medan vägledning kräver tid och eftertanke.

Genom att prata med skolans studie- och yrkesvägledare har du möjlighet att göra ett så välgrundat val som möjligt när du ska välja kurser på gymnasiet, eftergymnasial utbildning, yrke och karriär.
Tänk på att även annan personal på skolan så som mentor och lärare i de aktuella kurserna, kompisar och föräldrar också är bra bollplank när du står inför ett val.

Kvinna utanför Karlbergsgymnasiet

 

Studie- & yrkesvägledare:

Anki Hard

Ansvarar för ES, EK, NA, SA, TE, IMS

ann-christin.hard@amal.se

Telefon: 0532-17249


Frida Wiigh

Ansvarar för BF, EE, FS, IN, VO, IMA

frida.wiigh@amal.se

Telefon: 0532-17279

Sidan uppdaterades 2023-09-22

Synpunkter på sidan?