Studie- & yrkesvägledare

Våra studie- och yrkesvägledare hjälper dig med information, bollar tankar och finns som stöd för dig i dina val om framtiden.

Studie- och yrkesvägledning syftar till att få stöd, förutsättningar och information för att göra så välgrundade val inför framtiden som möjligt. Du är alltid själv aktiv i planeringen av din framtid.

Under gymnasietiden är det många val som ska göras inför framtiden. Ibland behöver du stöd och hjälp i valprocessen. Då kan du vända dig till skolans studie- och yrkesvägledare för att bolla idéer, tips på hur du finner väsentlig information eller för att få vägledning. Information är faktabaserad medan vägledning kräver tid och eftertanke.

I vägledningssamtal med skolans studie- och yrkesvägledare har du även möjlighet att prata om eftergymnasiala utbildningar, yrken och karriärer.

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig med:

  • Vägledningssamtal kring studier, yrke och framtid
  • Information om program och kurser Karlbergsgymnasiet erbjuder
  • Frågor om ansökan till eftergymnasial utbildning
  • Vägledning vid CV-skrivning
  • Antagnings- och behörighetsregler till eftergymnasial utbildning
  • Meritpoäng för kurser
  • Programbyten
  • Byten av kurser

 

Frida och Anki, Studie-och yrkesvägledare på Karlberg

Studie- & yrkesvägledare:

Anki Hard

Ansvarar för ES, EK, NA, SA, TE, IMS

ann-christin.hard@amal.se

Telefon: 0532-17249


Frida Wiigh

Ansvarar för BF, EE, FS, IN, VO, IMA

frida.wiigh@amal.se

Telefon: 0532-17279Länkar

Sidan uppdaterades 2023-11-24

Synpunkter på sidan?