Antagning

Viktiga datum inför antagningen 2019:

4/1 Användarkonto skickas till dig via posten
7/1 Webbansökan (Dexter) öppnas
11/2 Webbansökan stängs kl. 16:00
8/4 Preliminärantagningen presenteras på Dexter. Preliminära besked skickas inte ut.

8/4 Webbplatsen öppnas för eventuella omval
15/5 Webbplatsen stängs för omval kl. 16:00


 Ansökan – Du gör ditt val via webben 

På adressen www.gyansokan.se kan du se hur ansökan fungerar och alla viktiga datum. Användar-id och lösenord kommer att skickas till dig första veckan i januari. Spara dessa uppgifter åtminstone till och med juli månad. På ansökan rangordnar du dina val. Det program du allra helst vill komma in på väljer du i 1:a hand, det du näst helst vill i 2:a hand osv. Har du blivit antagen till ett högre val så stryks de längre valen.

Preliminär antagning
I april görs en preliminär antagning baserad på höstterminsbetygen. Du hämtar ditt besked genom att logga in på Dexter på webben. Beskedet ger dig en uppfattning om hur du ligger till i förhållande till andra sökande på de program du sökt. Detta antagningsbesked är endast preliminärt. Slutlig antagning görs utifrån vårterminsbetyget.

Omval
I april har du möjlighet att lägga till val eller ändra val. Kontakta din studie- och yrkesvägledare så kan du få hjälp och information kring de förändringar som du vill göra. 

Slutlig antagning
Slutlig antagning presenteras på Dexter. Från och med i år skickas inte besked ut, utan eleverna svarar via Dexter.Information 
Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare vid frågor.


Eller kontakta:

Jerry Bergling

Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, Elevantagningen, 651 84 KARLSTAD 
Tfn: 054-540 13 03

jerry.bergling@karlstad.se


Dajana Dajic

Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, Elevantagningen, 651 84 KARLSTAD 
Tfn: 054-540 13 08

dajana.dajic@karlstad.se

Sidan uppdaterades 2019-11-13

Synpunkter på sidan?