Välkommen till Karlbergsgymnasiet!

På Karlbergsgymnasiet ser vi det som vår uppgift att tillsammans med dig utforma den utbildning som du har behov av, önskemål om och förutsättningar för. Här får du arbeta tillsammans med lärare med goda ämneskunskaper och andra yrkesgrupper, som med sina olika kompetenser vill hjälpa dig att utvecklas till en duglig och ansvarskännande samhällsmedborgare. Genom t ex elevråd och programråd får du tillfälle att påverka skolans utveckling. Du får också möjlighet att delta i olika elevaktiviteter som internationella elevutbyten, idrottsturneringar, jul- och vårkonserter. När vi tillsammans gör vårt bästa, visar vänlighet och respekt för varandra, lämnar du skolan väl rustad för framtiden.

Vi vill ge dig en god grund oavsett vad du tänker göra efter gymnasietiden!

Bussinformation

Hej alla nya och "gamla" elever!!

Inför skolstarten för 1:or och 2:or på måndag är det svårt för oss att veta hur det kommer att se ut på de bussar ni åker med till skolan. De flesta av er åker med bussar som även är öppna för allmänheten. Eftersom det är omöjligt för oss som skola att veta hur många andra än ni som tänker åka buss har vi arbetat för att det i början av terminen ska finnas extrabussar som tar upp bara er elever. Här följer information som vi vill att ni har med er inför skolstart och vi kommer att göra allt vi kan för att det ska gå så smidigt som möjligt för er att komma till skolan. Om ni upplever problem med bussåkandet vill vi gärna få signaler om detta så att vi kan hitta så bra lösningar som möjligt för er alla.

 

Elever från Mellerud:

Många av er åker med Buss 721 och kan så fortsätta göra. Det finns även tågtrafik som passar ganska bra för er som bor i centralorten Mellerud. Det vore toppen om ni som har möjlighet att åka tåg väljer det alternativet under de första dagarna så att vi hinner få information om eventuell trängsel på buss 721. Bäckeforselever åker med ordinarie linjetrafik.

 

Elever från Säffle:

Det finns ett antal bussar som trafikerar sträckan Säffle-Åmål. I kontakter med Säffle kommun har vi fått information om att ni som åker med anslutningsbussar från landsbygden runt Säffle ska få plats på bussarna ni byter över till i Säffle. För att minska trängsel i kollektivtrafiken kan det vara en god idé att ni som bor så att ni har möjlighet att välja tåg gör det under inledningen av terminen. Tänk på att ert busskort inte gäller på alla olika tågbolag.

 

Elever från Ed:

Den direktbuss som finns kommer fortsätta att gå. Om det inte finns plats för alla kommer några av er att få åka med reguljär linjetrafik enligt tidtabell 775.

 

Elever som bor i Billingsfors, Dals Långed, Fengersfors och Tösse eller i närheten av dessa orter:

Många av er brukar åka linje 740 och kan fortsätta göra detta. Vi kommer att försöka förstärka trafiken på denna sträcka med en extra skolskjuts som startar i Fengersfors och följer linje 740:s turlista men bara plockar upp elever från grundskola och gymnasium. Det kommer då att stå extrabuss Karlberg/Kristineberg eller något liknande på den.

Det kommer troligen också att starta en extrabuss i Tösse som tar med er som brukar hoppa på vid någon av hållplatserna i Tösse eller på vägen mellan Tösse och Åmål. Även denna buss skyltas extrabuss skolskjuts och är enbart öppen för elever. Extrabussarna går enligt tidtabell och endast på den tur som ni åker med om ni börjar skolan 08:30.

Extrabussarna går hem med start på Kristineberg 15:30, Karlbergsgymnasiet ca 15:35
Billingsforselever kan åka med buss 775 eller 740.

 

Elever från Edsleskog:

Då vi inte vet hur många resenärer som gått på buss 775 innan Edsleskog har vi för avsikt att förstärka med en extra skolskjuts från hållplats Gyllsviken in till Åmål. Bussen går enligt 775:ans tidtabell med start Gyllsviken cirka 07:53. Bussen går till Kristineberg och sedan Karlbergsgymnasiet.

Extrabussen går hem cirka 15:35 med start på Karlbergsgymnasiet.

 

Förstärkningsbuss från Bengtsfors:

Då många av våra elever har Bengtsfors som bostadsort kommer vi i inledningen av terminen att försöka köra en extrabuss som går direkt från Bengtsfors på morgonen kl 07:40, alltså på samma tid som den ordinarie linjetrafiken. Ni som bor i Bengtsfors och ska till Karlbergsgymnasiet kan med fördel välja denna buss då det också skapar utrymme för den ordinarie trafiken att ta med övriga resenärer utan att det blir trängsel. Direktbussen går hem från Karlberg kl 15:35.


Elever från Skåpafors och Laxarby:

Ni åker med buss 775

 

Sidan uppdaterades 2020-08-27

Synpunkter på sidan?