ANSÖKAN

Sökande till gymnasiet kommer att få ett lösenordsbrev hemskickat med posten i god tid innan ansökningsperioden startar. Spara detta brev! Kom ihåg dina inloggningsuppgifter inför kommande omvalsperiod samt inför svarsperioden. På ansökan rangordnar du dina val. Det program du allra helst vill komma in på väljer du i 1:a hand, det du näst helst vill i 2:a hand osv. 

Läs mer om viktiga datum för gymnasieansökan HÄR

Vanliga frågor:

Vad erbjuder Karlbergsgymnasiet?

På Karlbergsgymnasiet får du en gedigen utbildning i en trygg och härlig miljö! 

På Karlbergsgymnasiet ser vi det som vår uppgift att tillsammans med dig utforma den utbildning som du har behov av, önskemål om och förutsättningar för. Här får du arbeta tillsammans med lärare med goda ämneskunskaper och andra yrkesgrupper, som med sina olika kompetenser vill hjälpa dig att utvecklas till en god och ansvarskännande samhällsmedborgare. Genom t ex elevråd och programråd får du tillfälle att påverka skolans utveckling. Du får också möjlighet att delta i olika elevaktiviteter som internationella elevutbyten, idrottsturneringar, jul- och vårkonserter. När vi tillsammans gör vårt bästa, visar vänlighet och respekt för varandra, lämnar du skolan väl rustad för framtiden.

Vi vill ge dig en god grund oavsett vad du tänker göra efter gymnasietiden!


Vilka program har Karlbergsgymnasiet?

Karlbergsgymnasiet har ett stort och varierat utbud av program! Du kan hitta information om samtliga program genom den här länken!


SYV svarar:

Vad krävs för att vara behörig till ett nationellt gymnasieprogram?

För att vara behörig till ett yrkesprogram på gymnasiet yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och godkända betyg i minst fem andra ämnen. Det innebär att det krävs godkända betyg i sammanlagt åtta ämnen för att vara fullt behörig till ett yrkesprogram.

För att vara behörig till ett studieförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och godkända betyg i minst nio andra ämnen. Det innebär att det krävs godkända betyg i sammanlagt tolv ämnen för att vara fullt behörig till ett högskoleförberedande program.

Läs mer om denna och andra frågor här!

Vad händer om jag inte är behörig att gå ett nationellt gymnasieprogram?

Saknar du behörighet till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program erbjuds möjligheten att gå ett Introduktionsprogram. Det finns olika Introduktionsprogram beroende på vilket behov du har. Ett Introduktionsprogram ger dig möjlighet att läsa de grundskoleämnen du behöver för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Du kommer att ha en individuell studieplanering under tiden du läser på ett Introduktionsprogram.

Läs mer om denna och andra frågor här!

Vad är ett högskoleförberedande program?

Ett högskoleförberedande program ger dig en bra grund för fortsatta studier efter gymnasiet. Läser du ett högskoleförberedande program få du grundläggande behörighet för att kunna läsa vidare på universitet eller högskola. Du har även möjlighet att välja till kurser för särskild behörighet under din gymnasietid så att du kan söka till en eftergymnasial utbildning direkt efter studenten.

Läs mer om denna och andra frågor här!

Vad är ett yrkesprogram?

Ett yrkesprogram är ett gymnasieprogram som leder dig till ett yrke och en yrkesexamen, och leder till att du blir anställningsbar hos en arbetsgivare direkt efter studenten. Men du kan även lägga till kurser på ditt yrkesprogram som gör dig grundläggande behörig för eftergymnasiala studier. Ett yrkesprogram ger dig både möjlighet att kliva rakt ut i arbetslivet efter studenten, och möjlighet att studera vidare. Yrkesprogrammen innehåller alltid minst 15 veckors praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Läs mer om denna och andra frågor här!

Kan jag läsa vidare efter att ha gått ett yrkesprogram på gymnasiet?

Ja det kan du göra. Går du ett yrkesprogram kan du komplettera dina gymnasiestudier med vissa kurser som ger dig grundläggande behörighet för vidare studier. Dessa kurser är Svenska 2 och 3/Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6. Väljer du dessa kurser när du går ett yrkesprogram så är du grundläggande behörig till högskola och universitet. Dock kan du behöva komplettera med ytterligare kurser för särskild behörighet. 

Läs mer om denna och andra frågor här!

Vad är profil?

På Karlbergsgymnasiet erbjuder vi tre stycken olika profiler – Bild, Idrott och Musik. Profilen är för dig som har ett intresse av Bild, Idrott eller Musik och vill ägna dig åt ditt intresse några extra timmar i veckan på skoltid. Alla våra profiler är på 200 poäng och går du en profil behöver du inte välja individuellt val i årskurs 2 och 3 då profilerna ersätter det individuella valet.

Läs mer om denna och andra frågor här!

Vilka kursval kommer jag att göra under gymnasietiden?

Under gymnasietiden kommer du att göra flera olika kursval. En del kurser du kommer att läsa är obligatoriska för just det programmet som du läser. De gymnasiegemensamma kurserna och de programgemensamma kurserna är sådana kurser som är obligatoriska och inte går att välja bort. Medan andra kursval är mer fria och du har stora valmöjligheter att välja kurser som passar just dig och forma din utbildning efter dina intressen och dina mål efter studenten. 

Läs mer om denna och andra frågor här!

Hur får jag gymnasieexamen?

Beroende på vilket program du läst på gymnasiet ser förutsättningarna för en examen olika ut. Har du läst ett yrkesprogram får du en yrkesexamen. Har du läst ett högskoleförberedande program så får du en högskoleförberedande examen.

För yrkesexamen behöver du:

  • 2500 kurspoäng där 2250 poäng ska vara godkända
  • Godkänt i Svenska/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1
  • Godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena
  • Godkänt gymnasiearbete

 

För högskoleförberedande examen behöver du:

  • 2500 kurspoäng där 2250 poäng ska vara godkända
  • Godkänt i Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1
  • Godkänt gymnasiearbete

Läs mer om denna och andra frågor här!

Sidan uppdaterades 2023-11-24

Synpunkter på sidan?