Ung Företagsamhet (UF)


Att driva ett UF-företag innebär att ungdomar i gymnasieskolan startar, driver och avvecklar ett företag under ett läsår. De tar själva fram en affärsidé, genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital genom försäljning av riskkapitalsedlar.

Ung Företagsamhet har fem obligatoriska moment i utbildningsprogrammet. Det rör sig bland annat om att lägga upp en affärsplan, skaffa en rådgivare, genomföra en årsredovisning och delta vid minst två säljtillfällen. UF-eleverna får stöd och hjälp av lärare och rådgivare från näringslivet. Året med Ung Företagsamhet ger unika möjligheter att träna sin samarbetsförmåga, problemlösning, att kunna fatta beslut och ta ansvar för sitt handlande. UF-året avslutas med regionens mässa.

Driva

Tanken bakom att starta upp och driva ett UF-företag är att eleven ska se fördelarna med att få en bra företagsutbildning parallellt med gymnasiestudierna. Att driva företag är komplext, och under utbildningen lär man sig både grunderna i detta, och att odla kreativiteten och entreprenörskapet.

Utbildningen har en tydlig uppstart och en grande finale där de mest framgångsrika företagen prisas. Inledningsvis ställs eleverna inför frågor som: vilka ska ingå i företaget? Sedan följer: Vad ska vi sälja? Och till vem? Sedan följer några månader av arbete. Affärsplaner formuleras, loggor designas, tillverkare och leverantörer kontaktas. Efter försäljning och mässdeltagande avslutas allt med att UF-företaget avvecklas. Och man får den sista frågan: ska ALMI hjälpa till att ombilda företaget till ett aktiebolag efter studenten?

Framgångsrik historia

Karlbergsgymnasiet har under senare år kunnat stoltsera med mycket framstående UF-företag vid de stora mässorna. Genom 24 regionfinaler kvalificerar sig ca 700, av över 20 000, UF-företagare till SM-finalen i Stockholm. 2013 var ett fantastiskt år för Karlbergs UF-elever då de kammade hem de flesta priserna på Fyrbodals regionala mässa och följde upp den succén med att totalt dominera SM-finalen i Stockholm. Detta år var Karlbergsgymnasiet Sveriges mest framgångsrika UF-skola.

2014, 2015 och 2016 var också bra UF-år för Karlbergsgymnasiet. Flera företag har vunnit priser. Några av dessa är: What should I cook-UF (2:a pris i kategorin ”Hållbar utveckling”samt 3:e pris i kategorin ”Bästa vara”) Genom barns ögon-UF (2:a pris i kategorin ”Bästa vara” samt 3:e pris i kategorin ”Bästa affärsplan”). Karlbergs UF-lärargrupp vann dessutom 1:a pris i kategorin Bästa lärargrupp vid regionsfinalen i Vänersborg. Våra senaste framgångar kom med GreenClean UF som 2015 gick till SM-final i kategorin ”bästa vara” och Creative Child som 2016 fick representera vår region på SM i kamp med alla de bästa företagen från övriga Sverige.

Sidan uppdaterades 2017-11-09

Synpunkter på sidan?