Gymnasiesärskola


”Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.” - Skolverket

 

Individuellt program

En 4-årig utbildning som är anpassad efter dina intressen och förutsättingar

”Vi arbetar utifrån en helhetssyn där allsidig stimulans, gruppgemenskap, trygg miljö och kommunikation är ledord ”Verksamhetsträningen

Här får du en utbildning som är anpassad efter dina intressen och förutsättningar. Du arbetar inom sex olika undervisningsområden med tonvikten lagd på praktik och estetisk verksamhet.

Estetisk verksamhet
I träverkstan lär du dig att använda verktyg och maskiner för att tillverka olika föremål. I Bild Musik och Drama får du skapa, gestalta och uttrycka vilket stimulerar fantasi, lyhördhet och personlig utveckling.

Hem och konsumentkunskap

Du deltar i praktiskt arbete med vardagssysslor såsom enklare matlagning, hygien, tvätt och städning.

Språk och kommunikation

Du utvecklar din förmåga att kunna uttrycka dig, bli förstådda och förstå andra.

Individ och samhälle

Du stärker din uppfattning om tid och rum samt lär dig om närmiljön, samhället och omvärlden.

Idrott och hälsa

Du får en allsidig motorisk träning varje vecka i idrott eller rörelseträning som utgår från dina behov och förmåga

Natur och miljö
(för de elever som önskar det)
Syftar till att stimulera ditt miljöintresse och ge dig kunskap om och erfarenheter av skog, mark och djur, allt utifrån dina förutsättningar och intresse. Även staden och dess miljö ingår.

Natur Hälsa-projekt (för de elever som önskar det)

Upplevelsen av naturens ljud, färger och stämningar ger dig fina erfarenheter som bär en äventyrets prägel. Det stärker gruppgemenskap och förmåga att klara av strapatser, samt bidrar till din självbild som en aktiv och uthållig person.


”Vi arbetar utifrån en helhetssyn där allsidig stimulans, gruppgemenskap, trygg miljö och kommunikation är ledord.”


VILL DU VETA MER?

Programansvarig: Leif Gustafsson
Tel: 0532 172 40
E-post: leif.gustafsson@amal.se

Rektor: Lena Forsell Bergling
Tel: 0532 171 23 
E-post: lena.forsell-bergling@amal.se


Sidan uppdaterades 2017-04-11

Synpunkter på sidan?