NIU

(Nationell idrottsutbildning) Fotboll

För den som kan kombinera elitinriktad fotbollsutbildning med gymnasiestudier, och lyckas bli uttagen.

Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda NIU vid Karlbergsgymnasiet. Målsättningen med detta är att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad fotbollsutbildning med gymnasiestudier. Utbildningen kvalitetskontrolleras på nationell nivå av ett specialidrottsförbund (SvFF) och är av tydlig elitidrottskaraktär.

NIU vänder sig i första hand till lokala och regionala talanger i vårt upptagningsområde. De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig fotbollsutbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen. Urvalsträningar arrangeras på Karlbergsgymnasiet under december månad för de ansökande eleverna. Antalet elever kommer att vara 14 st och intagningen mellan pojkar och flickor styrs av sökbilden.

Eleverna har tre pass/vecka och samtliga är förlagda mellan 08.30-12.00.

Utbildningen styrs av Svenska fotbollförbundets studieplan och verksamheten kvalitetssäkras enligt föreslagen SF-modell.

Fotbollseleverna läser följande kurser fördelat på tre år:
Idrottsspecialisering 1 (100 p) och 2 (100 p)
Tränings- och tävlingslära 1 (100 p) och 2 (100 p)
Summa: 400p

Instruktörer:
Jonas Rehnberg - Uefa Advanced Diploma, UEFA Elite Youth A Diploma
Björn Staf - Uefa Advanced Diploma
Magnus Wallin - MV-instruktör
Kenneth Karlin - Idrottsmassör

NIU 1, 2016 - 2017

NIU 2, 2016 - 2017
NIU 3, 2016 - 2017
Gruppbilderna är tagna av Photomic

Gruppbilderna är tagna av Photomic

Hur man ansöker

Ansökan till Fotbollsgymnasiet ska vara inne senast den 1 december. Under december kallas den sökande till en urvalsträning på Karlberg. Den består av fysisk träning och samtal. Senast den 20 januari får man sedan besked om man anses vara tillräckligt idrottsligt meriterad för att antas på utbildningen. Om så är fallet sker nästa process, nämligen urvalet till sökt gymnasieprogram som sker senast den 1 februari. När eleven har blivit antagen till ett program och samtidigt är idrottsligt meriterad så är eleven slutgiltigt antagen för att kunna påbörja NIU.


LADDA NER ANSÖKNINGSBLANKETT


VILL DU VETA MER?

Kontaktperson: Jonas Rehnberg
Tel: 0532 - 172 26, Tel arb: 10747
E-post: jonas.rehnberg@amal.se

NIU_1415_200.jpg

ANSÖKAN

Ansökningsblankett, NIUpdf (pdf 312 KB)

NYHETER

NIU:s nyhetssida

Sidan uppdaterades 2017-09-21

Synpunkter på sidan?