Hej!

Vi har ännu ett år tagit emot väldigt många nya elever. Detta tycker vi givetvis är mycket trevligt, och vi är övertygade om att de kommer att trivas här hos oss. Anledningen till att vi kan säga detta är att vi tycker att vi har en fantastiskt bra skola, på såväl yrkesprogram, högskoleförberedande program som gymnasiesärskolans program.

Vad är det då som gör skolan bra? Jo, vi har en härlig blandning av elever, och en mycket engagerad personal som alltid sätter elevens lärande i fokus. Vi arbetar systematiskt och strukturerat för att alla elever ska nå så långt de kan och vill. Och detta arbete börjar nu bära frukt. Det visar sig bl.a. i att nästan alla elever de senaste åren har nått upp till de högt ställda kraven för gymnasieexamen, vilket nationellt har varit ett problem för många skolor. (se faktaruta till höger) Dessutom är det är en mycket god stämning på skolan, vilket du förhoppningsvis kommer få en uppfattning om på följande sidor.
Vi har sedan något år tillbaka ett övergripande enhetsmål för skolan, vilket beskriver vad vi ständigt strävar efter att uppnå:
En elev som har gått på Karlbergsgymnasiet ska utmärkas av trygghet, ansvarstagande och kreativitet, ha en god digital kompetens och vara väl förberedd för vidare studier och ett arbetsliv i ständig förändring.
Detta är vad vi lovar att arbeta för om du börjar hos oss.

Om du är intresserad av vår skola och våra utbildningar är du alltid välkommen att kontakta oss. Du kan också ta chansen att vara med och skugga något program på Karlbergsgymnasiet under en heldag, när du vill under året.

Påverka din framtid!

Välkommen till oss på Karlberg!
Mats, Charlotte, Magnus och Lena


Sidan uppdaterades 2017-10-09

Synpunkter på sidan?