Utlandsstipendiater 2016

Åmåls kommun fortsätter att dela ut internationella utbytesstipendier till
Karlbergsgymnasiets elever. I år tilldelas stipendium till fem elever varav en plats till
kommunens vänort De Pere, USA samt fyra platser för interkulturella sommarprogram i
Tyskland, Spanien och Italien.


Gustaf Franzén, Emilia Nilsson, Wilma Granander Schwartz, Alice Axelsson, Malin Olsen Gustafsson

I sommar kommer fem elever i årskurs 1 eller 2 på Karlbergsgymnasiet i Åmål att få
möjligheten att åka till Tyskland, Spanien, Italien och USA på sommarprogram samt
helårsprogram. Emilia Nilsson är den elev som fått helårsstipendiet på 100 000 kronor, där
hon kommer att studera ett år i kommunens vänort De Pere, USA. Juryns motivering till
varför just Emilia fått stipendiet lyder:

”Emilia har nyfiket följt hur den nuvarande stipendiaten har etablerat sig i De Pere. Hon
har visat ett genuint intresse och positiv inställning till att studera ett läsår utomlands.
Emilia är en värdig kandidat som kommer att representera Åmåls kommun och
Karlbergsgymnasiet.”

Fyra elever kommer att få åka på så kallade sommarprogram. Malin Olsen Gustafsson och
Wilma Granander Schwartz kommer att åka till Málaga, Spanien där de kommer att studera
20 timmar spanska per vecka, och arbeta med bland annat teambildning och interkulturella
aktiviteter. Gustav Franzén kommer att åka till Bielefeld, Tyskland där han bland annat
kommer få lära sig mer om hur man på laboratorier arbetar med DNA-utvinning och
fordonsteknik samt besöka företag som arbetar inom STEM (Science, Technologies,
Engineering, Mathematics). Han kommer även vara med i aktiviteter med fokus på lärande i
interkulturella grupper. Alice Axelsson åker till Toscana, Italien där hon kommer få
möjligheter att studera italienska samt arbeta med interkulturella aktiviteter. Fokus
kommer att vara på italienska traditioner inom musik, mat samt konst och kultur.

”Vi uppskattar verkligen att våra elever får den här möjligheten till ett internationellt
utbyte och allt vad det innebär, för elevernas erfarenheter och personliga utveckling.
Detta bidrar stort till att nå de mål som både vi, Åmåls kommun och Skolverket satt när
det gäller internationalisering.” säger Roger Engström, rektor, Karlbergsgymnasiet.

Under 2014 stiftade Åmåls kommun internationella utbytesstipendier med syfte att öka
motivationen bland unga att se möjligheter i kommunen och världen samt att öka medvetenheten
om sin egen och andra kulturer. Via stipendierna ges ungdomar en möjlighet till internationell rörlighet.


-Tycker att det är fantastiskt kul att fem elever nu fått ta del av våra internationella
utbytesstipendier. Än mer glädjande att desto fler sökte till stipendierna, vilket visar att
det finns ett intresse för internationell rörlighet bland unga. Det stärker bilden av ett
livskraftigt Karlbergsgymnasium säger Michael Karlsson (S), kommunstyrelsens
ordförande.

Stipendierna delas ut i samarbete med organisationen AFS interkulturell utbildning.

Christian Bruce, samhällslärare på Karlbergsgymnasiet

Foto: Per Elwing

Sidan uppdaterades 2017-04-04

Synpunkter på sidan?