Europeiska språkdagen

Europeiska språkdagen kör igång i ganska lättsamma tongångar. En av de ansvariga för dagen, Christian Bruce, berättar om stipendier för att läsa utomlands (se Mathilda Eskfelts brev och länk till blogg på hemsidan) och tipsar om att klassföreståndarna snart får broschyrer om detta. Han tar sedan ett samtal från Petter mitt uppe på scen. Det är kul och spridda skratt hörs från publiken. Och Petter kan meddela att han hinner fram i tid för sin föreläsning.

Dagens första föreläsare är dock Maria Sjöström Gisslén, som arbetar som handläggare av språkfrågor och utgör EU-kommissionens representant i Sverige. Hennes föreläsning är benämnd ”EU och språken” och hon utgår i stor utsträckning från sin egen gärning för att visa på hur användbart det är att kunna flera språk. Hon har tidigare jobbat med exempelvis Eurovision song contest och brukar tolka för den franske fotbollsspelaren Lilian Thuram.

Hon tar också upp vikten av att få ha ett eget språk. Gisslén menar att översättningen som sker av Europeiska unionens 24 språk är en demokratifråga. Språket är sammankopplat med den enskildes identitet och alla EU-medborgare har rätt att använda sitt eget språk. Europeiska språkdagen den 26 september och dagarna kring det datumet är vigda åt att informera om det viktiga med språk.

Dagen fortsätter sedan med föreläsningar av Petter (se separat artikel) samt workshop tillsammans med honom för musikesteter och musikprofilelever. Elever som läser moderna språk (tyska, franska och spanska) delas upp i ett antal gruppkonstellationer och gör allt från att spela brädspelet Vagabond eller tillverka planscher om triumfbågen till att läsa Hergés Tintin eller spela in musikvideor. Samtidigt lagar treorna mat inspirerad från de tre länderna och bjuder sedan ettor och tvåor på detta.

Efter en givande dag knyts säcken så ihop, med förhoppningarna om att språkmedvetenheten, i vilken form den nu tagit sig, har tagit ytterligare ett par steg framåt.
Text: Stefan Lennemyr
Bild: Anders Österberg

Sidan uppdaterades 2017-01-11

Synpunkter på sidan?