Handledningstid

Varje onsdag mellan 14:35-15:30 har eleverna möjlighet att nyttja Handledningstid. Lärarna har inga andra lektioner under denna tid utan lägger tillsammans med enskilda elever/grupper upp vad som behövs för tillfället. Det kan röra sig om att ta igen prov man har missat, få ett bollplank till en inlämningsuppgift eller enskild undervisning om ett speciellt moment. 

Meningen är att elever ska kunna nyttja tiden väl och inte hamna efter med moment i kurser. Lärare och elev gör sinsemellan upp hur handledningen utformas.

Räkna med Karlberg

Varje onsdag mellan 17:30–19:30 finns möjlighet att träffa Karlbergsgymnasiets lärare utanför skolan för att få kostnadsfri läxhjälp i Matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Platsen är församlingshemmet på Karlstadsvägen för att räkna med Karlberg. Det bjuds på kaffe, saft, gifflar och kakor.

Alla studerande inom Åmåls kommun och även övriga intresserade anhöriga som vill få hjälp är välkomna.

Sidan uppdaterades 2017-10-16

Synpunkter på sidan?