Lärplattform/Surfplatta

Karlbergsgymnasiet arbetar i den webbaserade lärplattformen Itslearning. Detta fungerar som en virtuell utbildningsmiljö som man når genom den surfplatta, en dator eller mobilen. Alla kurser organiseras av läraren och eleven får kursmaterial, uppgifter och kommunikation med läraren samlat på en plats.

För enkel åtkomst till Itslearning, för att kunna läsa pdf-texter istället för långa kopierade häften, för informationssökning eller för att till exempel filma en muntlig redovisning satsar Karlbergsgymnasiet på ett koncept med att dela ut elevdatorer till alla elever i årskurs 1. Elevdatorn ger stora möjligheter att föra lärandet till andra dimensioner och vi ser framåt och strävar efter en modern undervisningsmiljö.

Sidan uppdaterades 2017-10-16

Synpunkter på sidan?